Monthly Archives: October 2010

Purchase to Asset Process

Advertisements

Create Customer Master Data

Viết bởi:httrung, ltbinh

Chỉnh sửa : htkhoa

 

Quy trình nhập mã khách hàng gồm 2 phần: thông tin về bán hàng và thông tin về kế toán.

 

Thông Tin Khách Hàng ( XD01 )

 

Buớc 1 :

Vào mã T-Code: XD01 để tạo mã khách hàng.


Ghi chú : Sử dụng thông tin khách hàng ở phần Reference để chép thông tin tham khảo từ khách hàng cũ.

Buc 2 : General Data

 

Màn hình sẽ tự động vào phần General Data. Nhập các thông tin chung như Address, Name…


Buớc 3: Nhập thông tin Control Data:


Ngoài ra có thể vào Sheet Contact Person để nhập thông tin người liên lạc. (Giúp ghi lại thông tin của người cần liên lạc khi có nhu cầu trao đổi bất kỳ ai cho phép cũng có thể lấy được thông tin này )

 

 

Vào phần Sales Area Data để nhập các thông tin liên quan đến theo dõi khách hàng.


Ngoài ra với loại khách hàng phải gắn thêm chuổi khách hàng để có thể theo dõi được báo cáo bán hàng cho từng khách hàng bằng cách: Vào Extras è Additional Customer Data sau đó chọn group khách hàng thuộc Level 2.

 


Vào sheet Shipping


Vào Sheet Billing Document để khai báo thêm thông tin:


Vào sheet Partner Function. (Đối với khách hàng có Head office thanh toán và xuất hóa đơn về cho Headoffice thì phần Bill to party và Payer điều chỉnh lại về cho địa chỉ tại Head Office.

 

Thông Tin Mức Công Ty (FD01)

 

Từ màn hình khách hàng , bấm để vào phần nhập thông tin kế toán hoặc có thể chỉnh sửa sau bằng TCode FD02 .

Vao Sheet Account management để điền các thông tin cần điền.


Nhấp vào sheet Payment transaction:


Ghi chú : Cần chọn Acctg cleck chính xác với văn phòng để có thông tin nhắc nợ đúng.

 

 


 

SAP Recognized as a Leading CRM Suite Provider for Midsized and Large Organizations

1. SAP Recognized as a Leading CRM Suite Provider for Midsized and Large Organizations

SAP was among select companies invited to participate in Forrester Research’s reports “2010 Forrester Wave: CRM Suites for Midsize Organizations” and “2010 Forrester Wave: CRM Suites for Large Organizations.” Forrester evaluated the strengths and weaknesses of 19 CRM suite solutions against 516 criteria reflecting the requirements of midsized organizations.


2. Experience Virtual Firsthand Training: A New Dimension of SAP Education

Learn how new virtual learning options from the SAP Education organization fulfill the requirements of many companies and consultants. These options reduce training investments, meet various needs, and offer a flexible learning approach.

Learn more (PDF, 167 KB)


3. Manage, Share, and Deliver Critical Business Information

Find out how SAP Crystal Reports Server software can help give you a competitive edge by providing decision makers timely access to personalized business information. The software is designed to minimize IT operational costs with a single access point to business intelligence content that includes interactive dashboards and reports.

Learn more (PDF, 294 KB)


4. SAP Solutions Help Wind Power Companies Leverage Best Practices Across Their Solution Provider Network

From product design, manufacturing, and supply chain management to sales and service, SAP has applications that are helping wind power companies anticipate customer demands, withstand turbulent markets, and sustain healthy margins. Read how SAP solutions can help you leverage best practices across your network.


5. Demo Series: SAP NetWeaver Can Help You Align IT with Business Requirements
Watch these brief, user-friendly demos to experience firsthand the features, functionality, and benefits of SAP NetWeaver in a real-world environment.